Όροι Χρήσης

Η χρήση του AutoInsureGuide.com διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του AutoInsureGuide.com συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η ιστοσελίδα παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Το AutoInsureGuide.com δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται.

Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

Η ιστοσελίδα παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα μηχανώνν αναζήτησης τρίτων, από τον ίδιο τον χρήστη.

Το AutoInsureGuide.com έχει δημιουργηθεί στοχεύοντας στην παροχή πληροφοριών σε συγκεκριμένα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτων, δίνοντας παράλληλα στους χρήστες τη δυνατότητα τόσο να ενημερώνονται ατομικά για ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτούς προγράμματα όσο και να ασφαλίζονται on line χρησιμοποιώντας εφαρμογές τρίτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι να έχετε τους ακόλουθους browsers: Microsoft Internet Explorer 7.0, 8.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozilla Firefox 3.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Google Chrome, Opera και Safari.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, δύνανται να τροποποιούνται ή ανακαλούνται ελεύθερα και οποτεδήποτε. Για το λόγο αυτό οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Υποχρεώσεις Των Χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και εγγυώνται, ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της ιστοσελίδας και ότι θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτή. Οι χρήστες αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στην ιστοσελίδα από κακή, αντισυναλλακτική ή αθέμιτη χρήση.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εγγυώνται ότι δεν θα:

  • χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για να αναρτήσουν ή μεταδώσουν περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, των προσωπικών δεδομένων τρίτων, ή/και περιεχόμενο άσεμνο, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό και συκοφαντικό, ή/και περιεχόμενο που συγκροτεί την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδικήματος.
  • προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας και τα λοιπά συνταγματικώς κατοχυρωμένα πολιτικά, κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα.
  • επιχειρήσουν να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη ή την ασφάλεια του κεντρικού υπολογιστή και του δικτύου της ιστοσελίδας (“cracking” ή “hacking”), ούτε να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα υπολογιστών της σελίδας ή σε υπολογιστές των υπόλοιπων χρηστών της ιστοσελίδας.
  • προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
  • μεταφορτώσουν ιούς, trojan horses, worms κ.ά.
  • παρέχουν ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλές πληροφορίες και προσωπικά στοιχεία.

Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεών τους, η ιστοσελίδα δικαιούται να διαγράψει άμεσα το σχετικό περιεχόμενο, να καταργήσει οριστικά τον λογαριασμό χρήστη και να απαγορεύσει την χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, καθώς και να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει πρόσφορο για την διαφύλαξη των συμφερόντων της.

Ευθύνη Για Το Περιεχόμενο Των Συνδέσμων

Όσον αφορά στους συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, που περιέχονται στην ιστοσελίδα, η τελευταία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ποιότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την διαθεσιμότητά τους.

Η χρήση των συνδέσμων αυτών διέπεται από τους τυχόν υπάρχοντες όρους χρήσης που περιέχει κάθε ιστοσελίδα και γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία τυχόν προκληθεί στους χρήστες της ιστοσελίδας από την επίσκεψή τους στους συνδέσμους αυτούς, οι τελευταίοι οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους.

Επιπρόσθετα, οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο AutoInsureGuide.com παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η ιστοσελίδα δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους.

Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών. Επίσης το AutoInsureGuide.com δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.